محصولات › لوازم جانبی › فیلتر 

فیلتر


لوازم جانبی › فیلتر

  • حداکثر فشار کاری 10 بار 
  •  آب دهی 30 لیتر در دقیقه
  •  ورودی و خروجی 1/2 اینچ

  • حداکثر فشار کاری 10 بار 
  •  آب دهی 30 لیتر در دقیقه
  •  ورودی و خروجی 1/2 اینچ

کد محصول: F5

  • حداکثر فشار کاری 10 بار 
  •  آب دهی 80 لیتر در دقیقه
  •  ورودی و خروجی 3/4 اینچ

کد محصول: Y

بازگشت به لوازم جانبی