اخبار 

حضور شرکت فلزکار همدان در نمایشگاه تخصصی تجهیزات صنعت نفت اهواز

۱۳۹۶/۸/۹
شرکت فلزکار همدان پذیرای شما میمانان عزیز از 11 لغایت 14 آبان ماه درنمایشگاه تخصصی تجهیزات صنعت نفت اهواز در سالن فجر می باشد