مطالب توسط admin

توصیه های کاربردی و نکات ایمنی در هنگام سمپاشی

مقدمه: زمانی می توان بالاترین انتظار از عملیات سمپاشی را داشت که از تخصص افراد مجرب، فنی و فعال یا کارشناسان مستقر در شرکت های تحت عنوان دفع آفات نباتی در مراکز استان ها بهره برد. مراحل کار این افراد شامل انتخاب سمپاش بوم دار مناسب، نوع سم مناسب برای هر آفت، بیماری، و علف […]

آشنایی اولیه با نحوه ی هرس درختان میوه

آرایش درختان میوه که معمولاً همه ساله انجام می گیرد هرس نامیده می شود. حذف شاخه های اضافی، آسیب دیده و آلوده به آفات و امراض باعث ایجاد تعادل بین جذب و مصرف مواد غذایی در ریشه و ساقه شده و در نهایت بهره وری درخت را افزایش می دهد. هرس ریشه همزمان با هرس […]

تقلب در پمپ WBL1111

به اطلاع همکاران محترم می رساند بدنه ی سری جدید پمپ های WBL1111 با توجه به عرضه پمپ های تقلبی توسط برخی همکاران خیابان سعدی توسط شرکت برتولینی دچار تغییرات ظاهری شده است (درج آرم برتولینی (iB) و کشور سازنده بر روی بدنه)

نهادهای کشاورزی و نقش آنها در تولید

مقدمه: در چرخه تولید محصولات زراعی و باغی و گلخانه ای موضوع افزایش عملکرد و سلامت محصولات از با اهمیت ترین عوامل است که در زنجیره فوق جهت دستیابی به این مهم دست اندرکاران امر کشاورزی و تولیدکنندگان وظایفی به عهده دارند. دست اندرکاران وظیفه تهیه و تدارک نهاده ها را به همراه آموزش استفاده […]

نقش آفت کش های غیر شیمیایی در تولید محصولات عاری از سم

مقاله حاضر به جهت اهمیت تولید محصولات عاری از سم و در قالب طرح کاربرد مواد غیر شیمیایی و استفاده بهینه از سم و کود تهیه شده است افکار عمومی مردم در کشورهای پیشرفته علیه مصرف سموم دفع آفات نباتی برانگیخته شده است. بررسی های به عمل آمده نشان می دهد علیرغم این حقیقت که […]