مطالب توسط admin

تقلب در پمپ WBL1111

به اطلاع همکاران محترم می رساند بدنه ی سری جدید پمپ های WBL1111 با توجه به عرضه پمپ های تقلبی توسط برخی همکاران خیابان سعدی!!! توسط شرکت برتولینی دچار تغییرات ظاهری شده است (درج آرم برتولینی و کشور ساخت بر روی بدنه)

نهادهای کشاورزی و نقش آنها در تولید

«نهادهای کشاورزی و نقش آنها در تولید» مقدمه: در چرخه تولید محصولات زراعی و باغی و گلخانه ای موضوع افزایش عملکرد و سلامت محصولات از با اهمیت ترین عوامل است که در زنجیره فوق جهت دستیابی به این مهم دست اندرکاران امر کشاورزی و تولیدکنندگان وظایفی به عهده دارند. دست اندرکاران وظیفه تهیه و تدارک […]

نقش آفت کش های غیر شیمیایی در تولید محصولات عاری از سم

مقاله حاضر به جهت اهمیت تولید محصولات عاری از سم و در قالب طرح کاربرد مواد غیر شیمیایی و استفاده بهینه از سم و کود تهیه شده است افکار عمومی مردم در کشورهای پیشرفته علیه مصرف سموم دفع آفات نباتی برانگیخته شده است. بررسی های به عمل آمده نشان می دهد علیرغم این حقیقت که […]